loader


توانایی رتبه بندی بانک ها در ایران وجود ندارد/ رتبه‌بندی‌های داخلی هیچ اعتباری در خارج از کشور ندارد
iranian credit bureau & scoring company logo