loader


فرهادی در گفت و گو با ایرنا: بهبود فضای کسب و کار با تکیه بر شفافیت و رتبه‌ بندی