loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
زیان ناشی از نکول یا LGD
هنگامی که بانک یا موسسه مالی به یک کسب و کار وام می‌دهد یا قراردادی با آن می‌بندد چنانچه آن کسب و کار نکول کند، موسسه اعتباردهنده دچار زیان ناشی از نکول (Loss Given Default) شده است. برای محاسبه زیان ناشی از نکول (LGD)، مقدار زیان واقعی با زیان محتمل در زمان نکول مقایسه می‌شود. در اغلب موارد LGD، پس از بررسی پورتفوی داخلی بانک و با استفاده از زیان تجمعی و زیان مواجه شده، تعیین می‌گردد. بانک‌ها و سایر موسسات مالی، زیان اعتباری را با تحلیل نکول وام انجام می‌دهند. ... ادامه
مشاهده   دانلود
کنترل ریسک
کنترل ریسک چیست؟ کنترل ریسک مجموعه روش هایی است که به وسیله آن شرکت ها زیان های احتمالی را ارزیابی کرده و برای کاهش یا حذف چنین تهدیدهایی اقدام می کنند. این یک تکنیک است که شامل شناسایی عوامل خطر احتمالی در عملیات یک شرکت، مانند جنبه های فنی و غیر فنی تجارت، سیاست های مالی و سایر مواردی است که ممکن است بر سود شرکت تأثیر بگذارد. ... ادامه
iranian credit bureau & scoring company logo