loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
کدام داده ها در اعتبارسنجی استفاده می‌شود؟
داده‌های مورد استفاده در اعتبارسنجی مشتریان با توجه به نوع مشتریان اعم از حقیقی مصرفی، حقیقی حرفه‌ای و حقوقی متفاوت است. در اعتبارسنجی اشخاص حقیقی، متغیرهای ناظر بر وضعیت فعلی و سوابق اعتباری فرد در گذشته تحلیل می‌شود و بر اساس کارت امتیازی طراحی شده، امتیاز اعتباری و پیشنهاد تصمیم به عنوان خروجی اعلام می‌گردد. ... ادامه
مشاهده   دانلود
رتبه اعتباری ما چگونه محاسبه می شود؟
هدف از رتبه اعتباری در مقالات قبلی رتبه اعتباری را تعریف کردیم. همانطور که گفتیم رتبه اعتباری به بانکها، مؤسسه های مالی و لیزینگ ها کمک میکند تا ریسک پرداخت وام به اشخاص را بررسی کرده و بر اساس آن میزان وثیقه، سود وام، مبلغ سپرده و زمان پرداخت اقساط را تعیین نمایند. در این مقاله میخواهیم بپردازیم به عواملی که رتبه اعتباری را شکل می دهند. ... ادامه
مشاهده   دانلود
کنترل ریسک
کنترل ریسک چیست؟ کنترل ریسک مجموعه روش هایی است که به وسیله آن شرکت ها زیان های احتمالی را ارزیابی کرده و برای کاهش یا حذف چنین تهدیدهایی اقدام می کنند. این یک تکنیک است که شامل شناسایی عوامل خطر احتمالی در عملیات یک شرکت، مانند جنبه های فنی و غیر فنی تجارت، سیاست های مالی و سایر مواردی است که ممکن است بر سود شرکت تأثیر بگذارد. ... ادامه
iranian credit bureau & scoring company logo